Delmagyar
Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Tovább

No-picture
A szegedi egyetemi ifjúság...

A szegedi egyetemi ifjúság néma tüntetése a trianoni békapaktum ellen

Néhány héttel ezelőtt, mint ismeretes, különféle revíziós  térképek kerültek forgalomba, amelyek erős visszhangra találtak az emberek lelkében. Főleg az elrabolt területeken sínylődő magyarok között terjedtek el ezek a térképek, hogy újra lendületet adjanak az igazságos revízió gondolatának. 

Tovább

No-picture
Orvostanhallgatók Mann tan...

Orvostanhallgatók Mann tanárnál

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének orvotsnhallgatói küldöttségileg tisztelegtek szombat de. dr. Mann nőgyógyász professzornál. Faragó Mihály szigorló orvos meleg szavakban tolmácsolta az ifjúság ragaszkodását és nagyrabecsülését az európai hírességű tudóssal szemben, aki hosszú munkálkodása alatt a szegedi Bábaképezdét az ország legelső intézetévé fejlesztette. 

Tovább

No-picture
A Bethlen Gábor Kör matinéja

A Bethlen Gábor Kör matinéja

A szegedi protestáns egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre tegnap délután 6 órai kezdettel tánccal egybekötött műsoros tea-délutánt rendezett. Az érdeklődés a szép műsor és a református ifjak iránti szimpátia következtében oly nagy volt, hogy a református palota nagytermében nem tudták a tea-délutánjukat megrendezni, és a színhelyét a DMKE épületének nagyobb befogadó képességű termébe helyezték át.

Tovább

No-picture
A SzEFHE női szakosztálya...

A SzEFHE női szakosztálya

A szegedi SzEFHE női szakosztálya a múlt vasárnap délután tartotta meg alakuló közgyűlését a SzEFHE-internátus Vásárhelyi sugárút 2. sz. alatti helyiségében. 

Tovább

No-picture
A SzEFHE matinéja...

A SzEFHE matinéja

Vasárnap délelőtt a SzEFHE magas színvonalú matinét rendezett a Belvárosi Moziban. Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár filmekkel illusztrált előadásban ismertette a szegedi egyetem finnországi tanulmányútját, a Stingly–Tölcséri–Palkovics-trió művészi játéka után Juhász Gyula mély hatással olvasott fel újabb verseiből, Zitta Emma, a szegedi színház kitűnő énekesnője Thomas Mignon áriáját, egy Brahms és egy Kacsóh-dalt énekelt, és különösen a Brahms-dal stílusosan finom előadásával mutatta, hogy mint dalénekesnő is elsőrangú. Egy számát meg kellett ismételnie. 

Tovább

No-picture
A DEFHE színielőadása

A DEFHE színielőadása

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete december 6-án, a Kormányzó névnapján a Városi Színházban előadást rendez, mely alkalommal színre kerül Vitos Gerő, az egyesület elnöke és Múth János tanár által írt „Hajdú magyarok” című négy felvonásos történelmi színműve. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók